Så blir du medlem

Så här blir man medlem !!
1 MAILA VÅR KASSÖR Malin Landström

malinlandstrom@hotmail.com


eller RING henne på tel. 073-0910882

Uppge till henne;
NAMN
ADRESS
TEL.NR
MAILADRESS

Personnummer (för våra arrangemang med Studiefrämjandet)


och gärna KENNELNAMN (om du har det).
2 BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN som för n.v. är 100 KR/ÅR, till OBS!!! NYTT KONTO!!!!
Swedbank
clearnr. 8420-2
kontonr. 964092685-4

OBS ! GLÖM INTE att märka inbetalningen med ditt namn.

Som medlem i HUFF får du stå med på HUFF:s hemsida om du har regristrerat kennelnamn,
vi länkar till dej om du vill,
annonsera om valpkullar.